×

Wystawa UpComing. Wybrane Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Wystawa UpComing. Wybrane Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

W dniach 10  –  30 grudnia 2022 w Pałacu Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu 5 prezentowana jest kolejna edycja corocznego przeglądu młodej sztuki – UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2022. Po raz czternasty na wystawie można zobaczyć prace dyplomowe z minionego roku akademickiego, tym razem autorstwa dwudziestu sześciu absolwentek i absolwentów ze wszystkich dziewięciu wydziałów ASP w Warszawie. Patronat honorowy nad wystawą objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.  Kuratorką i autorką koncepcji ekspozycji jest Magdalena Sołtys.

Dla jednych UpComing, to zaledwie początek, czyli „to, co nadchodzi”, dla innych zaś jest to wydarzenie mocno osadzone w historii. (…) Niewątpliwie, jeśli by brać pod uwagę ponad dwustuletnią tradycję Sztuk Pięknych w Warszawie związaną z postaciami Marcello Bacciarellego i Zygmunta Vogla, to należałoby uznać, że UpComing pozostaje dość nowym projektem, a na osi czasu jest zaledwie mgnieniem. Niemniej, ta immanentna dla projektu młodość nie oznacza braku dojrzałości. Wprost przeciwnie – UpComing reprezentuje punkt widzenia młodego pokolenia, będąc rodzajem lustra, w którym odbijają się fragmenty rzeczywistości i motywy istotne dla każdego człowieka” – mówi prof. Błażej Ostoja Lniski, Rektor ASP w Warszawie.

UpComing 2022, tekst kuratorski, Magdalena Sołtys (plik PDF, 129 KB)

Nagrody rozdane!

UpComing to coroczne, kultowe wydarzenie artystyczne organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Otwarcie wystawy zainaugurował uroczysty wernisaż, podczas którego ogłoszono laureatów nagrody dla najlepszych dyplomów ASP 2022 roku.

 
Nagroda w kategorii SZTUKA:
Linda Lach, Wydział Grafiki
dyplomy pt: „Program Trans-line”
promotor: prof. Andrzej Węcławski
oraz
„Program Trans-line. wHEN THINES STRIKE BACK”
promotor: prof. Lech Majewski

Uzasadnienie:
„Za błyskotliwe łączenie perspektyw naukowej i artystycznej, odnoszących się do problemów tożsamości człowieka i związanych z nią niepokojów. Osadzenie tych problemów we współczesnej wizualności i otwarcie na potencjalne możliwości wykorzystania nauki w sztuce”.  

Nagroda w kategorii PROJEKTOWANIE:
Marlena Norowska, Wydział Wzornictwa
dyplom pt. „Zydelek, ryczka, stołek”
promotor: prof. Jerzy Porębski

Uzasadnienie:
„Kolekcja mebli jest spójna stylistycznie, zgodna z właściwościami pracy zastosowanych tworzyw i dobrze wykorzystujące ich cechy, tak drewna, jak i metalu. W efekcie finalnym zaproponowano przedmioty piękne, proste i praktyczne w użyciu, a takie powinny być współczesnym designem.  Jury doceniło towarzyszącą dyplomowi pracę teoretyczną pt. Przedmiot jako towarzysz człowieka, opracowaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Kochanowskiej”.

Nagroda w kategorii NAUKA:
Jess Łukawska, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
dyplom pt. „Kryptosztuka. Rynek NFT wobec teorii sztuki Luca Boltanskiego”
promotor: dr Jakub Szreder

Uzasadnienie:
„Jury doceniło naukową wnikliwość autorki oraz udane przełożenie trudnych zjawisk z obszaru informatyki na język potocznego zrozumienia. Cenne wydaje się podjęcie tematu niezwykle aktualnego i kontrowersyjnego i opisanie zjawiska sytuującego się na granicy sztuki, ekonomii i cywilizacyjnych zmian”.

Nagroda SAMORZĄDU STUDENCKIEGO:
Filip Kamil Łazarczyk, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

dyplom pt. „Problemy konserwacji stylizowanej Kolumny z Baranem z dawnego ogrodu Bolesława i Marii Cybisów, ze zbiorów Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni”
promotor: dr hab. Wiesław Procyk, prof. uczelni.

Uzasadnienie:
„W uznaniu ciężkiej pracy i bardzo trafnej techniki ekspozycyjnej wybraliśmy pracę Filipa. Dyplom uważamy za wyróżniający się na tle innych prac, ze względu na szczególne osadzenie w kontekście funkcjonowania w przestrzeni. Należy podkreślić interdyscyplinarność wykonania, w tym połączenie wartości artystycznych i naukowych”.

Nagroda MUZEUM ASP w Warszawie:
Jan Wilczak, Wydział Wzornictwa
dyplom pt. „Me, Myself AI”
promotor: dr Tomasz Rygalik

Uzasadnienie:
„Praca oparta jest na wnikliwym procesie badawczym wykorzystującym potencjał sztucznej inteligencji.  Odnosząc się do tradycji, zadaje istotne dziś pytania o rolę projektanta/tki i samego procesu twórczego w przyszłości. Szczególnie doceniliśmy podjęcie przez autora krytycznej refleksji nad twórczym przetwarzaniem idei. Kryterium decydującym o przyznaniu nagrody jest kontekst kolekcji Muzeum ASP, w której zbiorach  istotną rolę odgrywa między innymi ukazanie procesu dydaktycznego i twórczego”.

Wyróżnienia Honorowe MUZEUM ASP w Warszawie:

 • Kamil Jakubowski
  Wydział Sztuki Mediów
  dyplom pt. „Z mamą”
  promotor: prof. dr hab. Sławomir Ratajski
 • Dobromiła Dobro
  Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
  dyplom pt. „Galeria Babel – analiza kontrowersji metodą ANT”
  promotor: dr Piotr Płucienniczak
 • Anna Frydrych
  Wydział Grafiki
  dyplom pt. „Chów przemysłowy to cierpienie – projekt kampanii społecznej na rzecz zwierząt hodowlanych”
  promotor: prof. Lech Majewski

Uzasadnienie:
„Jury wyróżniło prace, niepoddające się łatwym porównaniom. Wskazane dyplomy poruszają aktualne zagadnienia ważne zarówno dla współczesnego świata jak i dla Akademii i jej przyszłości. Doceniamy zaangażowanie w problemy społeczne jak również w rozwój dyscyplin artystycznych”.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wszystkie nagrodzone i prezentowane w konkursie prace można oglądać w dniach 10 – 30 grudnia 2022, od wtorku do niedzieli w godzinach 12.00 – 19.00, Pałac Czapskich, Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa

https://upcoming.asp.waw.pl/2022

Nowości z branży graficznej

Ilustrator – Grafik taki specjalizuje się w wykonywaniu rysunków (ilustracji). Rysunki takie mogą być wykonywane za pośrednictwem tradycyjnych technik (np. ołówek i kartka). Mogą być jednak tworzone także za pośrednictwem komputera – tak przy pomocy zewnętrznych urządzeń typu tablety graficzne, jak również jedynie przy wykorzystaniu znajdującego się w komputerze oprogramowania. Niezależnie od stosowanych narzędzi ostatecznym efektem pracy takiego grafika jest dwuwymiarowy obraz w formie cyfrowej, który może zostać wykorzystany jako symbol, maskotka strony czy też okładka książki.

Grafik 3D – Specjalizacją takiego grafika jest tworzenie modeli, które potem mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu animacji, gier komputerowych, symulacji czy jako wirtualne makiety domów. Zlecając pracę takiemu grafikowi musimy mieć na uwadze, że tworzenie kompletnych trójwymiarowych struktur jest procesem o bardzo złożonym charakterze. Grafik 3D tworzy jedynie „szkielety” trójwymiarowych modeli. Efektem jego pracy jest więc jedynie siatka połączonych ze sobą linii. Siatka ta ma określony kształt – z łatwością możemy domyślić się, czy końcowym efektem ma być człowiek, czy też dzbanek. Model taki jest jednak pozbawiony kolorów czy innego rodzaju wypełnienia.

Specjalista od tworzenia grafiki 3D – Grafik komputerowy posiadający taką specjalizację tworzy wypełnienia dla modeli stworzonych przez wyżej opisanego grafika 3D. Mimo, iż określenie „specjalista od tworzenia grafiki 3D” sugeruje, że osoby takie pracują na modelach 3D, jest jednak inaczej. Tworzone przez nich tekstury są zawsze dwuwymiarowe. Są jednak wykonane w taki sposób, że po „zgięciu” idealnie przylegają do modelu 3D, dla którego zostały wykonane. By zrozumieć, jak wygląda stworzona przez takiego grafika tekstura, najłatwiej wyobrazić sobie schemat kostki, przedstawiony jako 6 kwadratów stykających się ze sobą bokami. Po wycięciu takiego rysunku i odpowiednim złożeniu powstanie idealny sześcian. Praca specjalisty od tworzenia grafiki 3D polega właśnie na odpowiednim pokolorowaniu owych ścian.

Podział na grafików i graficzki jest bardzo wyrównany: panowie prowadzą niecałymi dziesięcioma punktami procentowymi. Zawód grafika wykonuje 46,8% kobiet i 54,2% mężczyzn.

Inaczej niż w przypadku copywriterów, projektowaniem graficznym zajmuje się nieco starsza grupa wiekowa – prawdopodobnie ma to związek z tym, że aby zacząć realizować pierwsze komercyjne zlecenia, potrzebna jest wiedza i doświadczenie.

Wśród freelancerów grafików dominują przedstawiciele grupy wiekowej 25-34 lata. Jest ich aż 47,9%. Mniej liczne, choć wciąż zauważalne reprezentacje mają projektanci graficzni w wieku od 18 do 24 lat (24,5%) oraz w grupie pomiędzy 35 a 44 rokiem życia (19,3%).

Pozwala to zauważyć, że projektowanie graficzne popularne jest głównie wśród młodych ludzi, co jednak nie znaczy, że grupy wiekowe powyżej 44 roku życia są w badaniu zupełnie nieobecne. Projektanci w wieku 45-54 stanowią jednak tylko 6,3% badanej próby, a ci powyżej 55 roku życia to zaledwie 1,6%.

Co ciekawe, jeszcze mniejszą reprezentację mają najmłodsi graficy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia: jest ich tylko 0,5%.

Rozwój technik informatycznych w znaczący sposób wpłynął na wiele zawodów. Jedną z profesji w dużym stopniu związanych z IT jest grafika. Programy graficzne są niezbędną bazą dla pracy grafików, co nie oznacza, że nie muszą się oni wykazywać podobnymi cechami, jak ich koledzy sprzed kilkudziesięciu lat. Nadal w zawodzie tym liczą się takie umiejętności jak: talent plastyczny, biegłość techniczna, skrupulatność, dokładność i jednocześnie – kreatywność.

Dobry grafik to osoba posiadająca niezbędny zasób umiejętności twardych i miękkich. Liczy się też jeszcze coś szczególnego – pasja – która nie tylko nie pozwoli popaść w zawodową rutynę, ale sprawi, że profesjonalny rozwój (a co za tym idzie – śledzenie szybko zachodzących w tej branży zmian) nie będzie niemiłą koniecznością.


Portal Photoshop.com.pl

Photoshop to popularny program do edycji grafiki rastrowej, stworzony przez firmę Adobe Inc. Oprogramowanie to jest szeroko stosowane w dziedzinie projektowania graficznego, fotografii cyfrowej, edycji obrazów i produkcji grafiki internetowej. Poniżej kilka kluczowych informacji na temat Photoshopa:

 1. Edycja i Retuszowanie Obrazów: Photoshop oferuje zaawansowane narzędzia do edycji obrazów, retuszowania, korekcji kolorów, dodawania efektów specjalnych i usuwania niechcianych elementów ze zdjęć.
 2. Warstwy: Jedną z kluczowych funkcji Photoshopa jest możliwość pracy na warstwach. Warstwy pozwalają na niezależną edycję różnych elementów obrazu, co umożliwia bardziej zaawansowaną i elastyczną edycję.
 3. Narzędzia do Rysowania i Malowania: Photoshop dostarcza różnorodne narzędzia do rysowania, malowania i tworzenia grafiki. Wspiera również rysowanie przy użyciu tabletów graficznych, co ułatwia tworzenie ilustracji.
 4. Funkcje dla Fotografów: Fotografowie cyfrowi często korzystają z Photoshopa do obróbki zdjęć. Program oferuje narzędzia do poprawy jakości zdjęć, retuszu skóry, regulacji kontrastu, a także usuwania efektów czerwonych oczu.
 5. Projektowanie Grafiki do Internetu: Photoshop jest powszechnie używany do projektowania grafiki internetowej, w tym banerów reklamowych, stron internetowych, elementów interfejsu użytkownika (UI) i innych.
 6. Animacje i Grafika 3D: Oprogramowanie to oferuje również funkcje związane z tworzeniem animacji oraz grafiki trójwymiarowej. Photoshop pozwala na edycję i manipulację obiektami 3D.
 7. Automatyzacja i Filtry: Program umożliwia stosowanie różnorodnych filtrów i efektów specjalnych. Ponadto, funkcje automatyzacji ułatwiają powtarzalne zadania, co przyspiesza pracę.
 8. Integracja z Innyimi Aplikacjami Adobe: Photoshop jest często używany w połączeniu z innymi programami Adobe, takimi jak Adobe Illustrator czy Adobe InDesign, co umożliwia kompleksową pracę nad projektami.
 9. Aktualizacje i Rozszerzenia: Adobe regularnie wydaje aktualizacje programu, wprowadzając nowe funkcje i poprawki. Ponadto, Photoshop obsługuje rozszerzenia, co pozwala na dodatkową personalizację programu.

Photoshop jest narzędziem o dużej elastyczności i wszechstronności, dostosowanym zarówno do profesjonalistów w dziedzinie projektowania graficznego, fotografii, jak i amatorów chcących edytować i tworzyć swoje obrazy.

 

Photoshop” użyte w nazwie portalu jest w kontekście modyfikacji, manipulacji i tworzenia treści, co oznacza, że portal ma dostarczać różnorodne informacje w atrakcyjny, edytowany sposób. Portal nie ma związku z narzędziem graficznym o nazwie Photoshop i tematyka strony nie dotyczy tego narzędzia.

Opublikuj komentarz