×

Problem retencji w Polsce – dlaczego jest tak ważny?

Problem retencji w Polsce – dlaczego jest tak ważny?

Retencja wody pełni niezwykle istotną rolę w ekosystemach całego świata. Na terenie Polski często pojawiają się problemy związane z niedostateczną retencją wody, co negatywnie wpływa na stan zachowania środowiska przyrodniczego, przez co utrudnia właściwe zarządzanie jego zasobami. Dlaczego tak jest, jak wygląda problem retencji w Polsce i jak można sobie z nią poradzić?

Czym jest retencja wody?

Retencją nazywamy zatrzymywanie wody w ekosystemie, która odgrywa niezwykle istotną rolę dla prawidłowego funkcjonowania przyrody, rolnictwa, społeczeństwa a także gospodarki. Niestety w Polsce spotykamy się z dość poważnym problemem związanym z niedoborem wody, co przyczynia się do osuszania terenu. Ponadto coraz częściej można zauważyć, że na terenie naszego kraju występują gwałtowne lecz krótkotrwałe zjawiska pogodowe takie, jak np. grad, śnieżyca czy ulewne deszcze. 

Woda powstała w ten sposób odpływa głównie do sieci kanalizacyjnej oraz bezpośrednio do wód powierzchniowych i na grunty. To skutkuje brakiem możliwości wykorzystania jej ponownie w celach rolnych i gospodarczych. Stąd, aby zapobiec odpływowi wody, należy wykorzystywać proces retencji, w celu zatrzymania i zmagazynowania wody – mówi Marta Stobińska z LEMITOR Ochrona Środowiska.

Aktualny stan retencji w Polsce

Z aktualnych analiz wynika, że Polska na tle Europy, pod względem magazynowania wody opadowej nie wygląda najlepiej. Co więcej, mamy także znacznie mniejsze zasoby wód w zbiornikach podziemnych i powierzchniowych.

Niestety to, ile mamy zmagazynowanej wody, zależy głównie od ilości opadów. W Polsce jest ich stosunkowo mało, a kiedy występują, to w ostatnich czasach są to dość ekstremalne zjawiska pogodowe, w postaci ulew, silnych opadów śniegu, burz z opadami gradu. Są krótkie i nie pozwalają na to, aby problem retencji w naszym kraju sprawnie rozwiązać – dodaje Marta Stobińska z LEMITOR Ochrona Środowiska.

Dodatkowo, sytuację tę utrudnia np. wycinka lasów i przeznaczanie terenów na użytki rolne. Zmiany klimatyczne także przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego i negatywnie oddziałują na zasoby wód. Działalność człowieka nie pozostaje obojętna na zatrzymywanie wody. W dużych miastach, gdzie stopień zasklepienia powierzchni jest wysoki, woda nie ma możliwości wsiąknięcia w głąb powierzchni glebowej, przez co tworzą się kałuże, które następnie odparowują. Potencjał wody opadowej nie jest pełni wykorzystany.  Brak retencji może doprowadzić do znaczącego zmniejszania się powierzchni terenów podmokłych, występowania susz, pożarów  lasów i pól, nasilania się niebezpiecznych zjawisk pogodowych oraz zmniejszania się różnorodności biologicznej, a także szybszego odparowywania wody.

Jak można zadbać o retencję wody?

Aby zatrzymywać wodę w środowisku, można wykonać szereg działań. Każdy może się ku temu przyczynić. Główną metodą zatrzymania i wykorzystania wody w ekosystemie jest gromadzenie wody opadowej. W przypadku gospodarstw rolnych i domach jednorodzinnych można zatrzymywać ją w specjalnych zbiornikach retencyjnych, oczkach wodnych, a nawet w wannach, beczkach czy innych pojemnikach, które można ustawiać pod rynnami w celu wyłapania odpowiedniej ilości deszczówki. Tak zebraną wodę można wykorzystać do podlania ogrodu, pojenia zwierząt albo jako bazy do stworzenia nawozu płynnego. Na terenie zakładów przemysłowych można zastosować system odprowadzania deszczówki przez rynny oraz rurociągi prosto do specjalnych podziemnych zbiorników, Można też dołączyć pompy oraz hydrofory, aby ten proces zoptymalizować. Tak zebrane wodę można wykorzystać w celach przeciwpożarowych. Bioretencja także służy do zatrzymywania wody w glebie. Polega m.in. na sadzeniu roślin w grupach, sadzeniu drzew czy co ostatnio jest coraz popularniejsze tworzeniu łąk kwietnych, które doskonale wiążą wilgoć w ziemi i filtrują wodę opadową. Łąki kwietnie nie wymagają intensywnego podlewania, ani częstego koszenia tak, jak w przypadku ozdobnych trawników. Łąki kwietne to nie tylko niezwykle prosty sposób na zatrzymywanie wody, ale także sposób na zwiększenie bioróżnorodności, gdyż częstokroć stanowią one siedlisko dla setek gatunków roślin i zwierząt.

Nowości z branży graficznej

Ilustrator – Grafik taki specjalizuje się w wykonywaniu rysunków (ilustracji). Rysunki takie mogą być wykonywane za pośrednictwem tradycyjnych technik (np. ołówek i kartka). Mogą być jednak tworzone także za pośrednictwem komputera – tak przy pomocy zewnętrznych urządzeń typu tablety graficzne, jak również jedynie przy wykorzystaniu znajdującego się w komputerze oprogramowania. Niezależnie od stosowanych narzędzi ostatecznym efektem pracy takiego grafika jest dwuwymiarowy obraz w formie cyfrowej, który może zostać wykorzystany jako symbol, maskotka strony czy też okładka książki.

Grafik 3D – Specjalizacją takiego grafika jest tworzenie modeli, które potem mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu animacji, gier komputerowych, symulacji czy jako wirtualne makiety domów. Zlecając pracę takiemu grafikowi musimy mieć na uwadze, że tworzenie kompletnych trójwymiarowych struktur jest procesem o bardzo złożonym charakterze. Grafik 3D tworzy jedynie „szkielety” trójwymiarowych modeli. Efektem jego pracy jest więc jedynie siatka połączonych ze sobą linii. Siatka ta ma określony kształt – z łatwością możemy domyślić się, czy końcowym efektem ma być człowiek, czy też dzbanek. Model taki jest jednak pozbawiony kolorów czy innego rodzaju wypełnienia.

Specjalista od tworzenia grafiki 3D – Grafik komputerowy posiadający taką specjalizację tworzy wypełnienia dla modeli stworzonych przez wyżej opisanego grafika 3D. Mimo, iż określenie „specjalista od tworzenia grafiki 3D” sugeruje, że osoby takie pracują na modelach 3D, jest jednak inaczej. Tworzone przez nich tekstury są zawsze dwuwymiarowe. Są jednak wykonane w taki sposób, że po „zgięciu” idealnie przylegają do modelu 3D, dla którego zostały wykonane. By zrozumieć, jak wygląda stworzona przez takiego grafika tekstura, najłatwiej wyobrazić sobie schemat kostki, przedstawiony jako 6 kwadratów stykających się ze sobą bokami. Po wycięciu takiego rysunku i odpowiednim złożeniu powstanie idealny sześcian. Praca specjalisty od tworzenia grafiki 3D polega właśnie na odpowiednim pokolorowaniu owych ścian.

Informatyk grafik - Czyli grafik komputerowy który poza projektowaniem potrafi zadbać o swój sprzęt komputerowy jak i sprzęt w firmie. Często taka osoba pracuje w mnijszych firmach gdzie sporadycznie potrzebna jest osoba techniczna do małych napraw. Krótko mówiąc informatyk grafik to taka złota rączka w świecie IT i grafiki

Projektant stron internetowych – Grafik ten znany jest również pod pojęciem Web Designer. Jak sama nazwa wskazuje, specjalista taki zajmuje się opracowaniem szaty graficznej stron internetowych. Zakres czynności tej kategorii grafików wykracza jednak zwykle poza samo opracowanie szablonu. Zlecając pracę Web Designerowi możemy liczyć na to, że opracowaną przez siebie szatę graficzną zmieni w pełni funkcjonalny interface witryny, który po przypisaniu do odpowiedniej domeny stanie się stroną internetową. Mimo, że Web Designerzy zapewniają usługi o bardzo szerokim spektrum, należy mieć na uwadze, że część zadań związanych z postawieniem serwisu powinno się zlecić osobom trzecim. W szczególności do czynności, o których tutaj mowa, należy zaliczyć zakup domeny, zapewnienie hostingu, czy też stworzenie tekstów, które mają pojawić się w serwisie.

Projektant interfaceów – Grafik ten, podobnie jak projektant stron internetowych, zajmuje się opracowaniem szat graficznych, które następnie zostają przeprogramowane w funkcjonalna całość. Różnica polega na tym, ze projektant interfaców specjalizuje się w wykonywaniu grafik, które zostaną wykorzystane nie w stronach internetowych, lecz w programach i aplikacjach. Chodzi tu tak o menu główne w grze komputerowej, jak i wykonanie przycisków do aplikacji na smartphona.

Zarobki w branży graficznej

Zgodnie z najnowszymi danymi (stan na styczeń 2022r.) przeciętne wynagrodzenie grafików wynosi około 4 840 PLN brutto. Według redakcji GRAFMAG projektanci zatrudnieni w dużych firmach mają szansę na wynagrodzenie powyżej 8500 zł netto. Miesięczne zarobki są również uzależnione od formy zatrudnienia. Najpopularniejszą formą jest zatrudnienie na zasadzie kontraktu B2B (Business to Business).

Predyspozycje do zawodu w branży graficznej

Niemal każda firma potrzebuje materiałów graficznych, szczególnie gdy jest obecna w sieci i intensywnie działa w ramach marketingu internetowego. Projektant grafiki zajmuje się przygotowaniem materiałów reklamowych, znaków firmowych, okładek książek, a także projektowaniem publikacji oraz stron internetowych. Technik grafiki i poligrafii przygotowuje również materiały do drukowania cyfrowego, także w technologii 3D. Jeśli cechuję Cię umiejętność twórczego myślenia, jesteś osobą komunikatywną i kreatywną doskonale odnajdziesz się w tej branży. Jest to zawód, który wymaga bieżącej znajomości trendów i śledzenia nowości technicznych. Wymaga zdobywania ciągłych umiejętności zawodowych.

Technik grafiki i poligrafii

Podczas nauki na kierunku Technik grafiki i poligrafii możesz zdobyć dwie państwowe kwalifikacje. Pierwsza kwalifikacja przygotuje Cię do wykonywania prac graficznych i publikacji cyfrowej, druga umożliwi drukowanie cyfrowe i obróbkę druków. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymasz zaświadczenie o posiadaniu danej kwalifikacji. Zakończenie nauki i zdanie egzaminu państwowego jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Czas trwania całego kursu to 2,5 roku. Szeroki zakres nauki obejmuje takie przedmioty jak: język obcy zawodowy, bhp, organizacja pracy zespołu, projektowanie graficzne i projektowanie publikacji, poligrafia. Dodatkowo zdobędziesz kompetencje z zakresu poligrafii: podstawy dziedziny, rysunek techniczny, maszyny i urządzenia cyfrowe, modelowanie i drukowanie 3D.


Portal Photoshop.com.pl

Photoshop to popularny program do edycji grafiki rastrowej, stworzony przez firmę Adobe Inc. Oprogramowanie to jest szeroko stosowane w dziedzinie projektowania graficznego, fotografii cyfrowej, edycji obrazów i produkcji grafiki internetowej. Poniżej kilka kluczowych informacji na temat Photoshopa:

  1. Edycja i Retuszowanie Obrazów: Photoshop oferuje zaawansowane narzędzia do edycji obrazów, retuszowania, korekcji kolorów, dodawania efektów specjalnych i usuwania niechcianych elementów ze zdjęć.
  2. Warstwy: Jedną z kluczowych funkcji Photoshopa jest możliwość pracy na warstwach. Warstwy pozwalają na niezależną edycję różnych elementów obrazu, co umożliwia bardziej zaawansowaną i elastyczną edycję.
  3. Narzędzia do Rysowania i Malowania: Photoshop dostarcza różnorodne narzędzia do rysowania, malowania i tworzenia grafiki. Wspiera również rysowanie przy użyciu tabletów graficznych, co ułatwia tworzenie ilustracji.
  4. Funkcje dla Fotografów: Fotografowie cyfrowi często korzystają z Photoshopa do obróbki zdjęć. Program oferuje narzędzia do poprawy jakości zdjęć, retuszu skóry, regulacji kontrastu, a także usuwania efektów czerwonych oczu.
  5. Projektowanie Grafiki do Internetu: Photoshop jest powszechnie używany do projektowania grafiki internetowej, w tym banerów reklamowych, stron internetowych, elementów interfejsu użytkownika (UI) i innych.
  6. Animacje i Grafika 3D: Oprogramowanie to oferuje również funkcje związane z tworzeniem animacji oraz grafiki trójwymiarowej. Photoshop pozwala na edycję i manipulację obiektami 3D.
  7. Automatyzacja i Filtry: Program umożliwia stosowanie różnorodnych filtrów i efektów specjalnych. Ponadto, funkcje automatyzacji ułatwiają powtarzalne zadania, co przyspiesza pracę.
  8. Integracja z Innyimi Aplikacjami Adobe: Photoshop jest często używany w połączeniu z innymi programami Adobe, takimi jak Adobe Illustrator czy Adobe InDesign, co umożliwia kompleksową pracę nad projektami.
  9. Aktualizacje i Rozszerzenia: Adobe regularnie wydaje aktualizacje programu, wprowadzając nowe funkcje i poprawki. Ponadto, Photoshop obsługuje rozszerzenia, co pozwala na dodatkową personalizację programu.

Photoshop jest narzędziem o dużej elastyczności i wszechstronności, dostosowanym zarówno do profesjonalistów w dziedzinie projektowania graficznego, fotografii, jak i amatorów chcących edytować i tworzyć swoje obrazy.

 

Photoshop” użyte w nazwie portalu jest w kontekście modyfikacji, manipulacji i tworzenia treści, co oznacza, że portal ma dostarczać różnorodne informacje w atrakcyjny, edytowany sposób. Portal nie ma związku z narzędziem graficznym o nazwie Photoshop i tematyka strony nie dotyczy tego narzędzia.

Opublikuj komentarz