×

W przemyśle co 10. pracownik pracuje w warunkach zagrożenia

W przemyśle co 10. pracownik pracuje w warunkach zagrożenia

 • Ponad 260 tys. osób pracujących w branży przetwórstwa przemysłowego jest narażonych na niebezpieczne czynniki. To aż 59% wszystkich zatrudnionych w warunkach zagrożenia – podaje GUS.
 • 104 osoby na każdy 1000 pracujących w przetwórstwie są narażone na przynajmniej jeden szkodliwy czynnik w miejscu pracy.
 • Ochronę przed skutkami zdrowotnymi takich zagrożeń jak hałas, czynniki mechaniczne związane z pracą przy maszynach czy nadmierne obciążenie fizyczne powinien zapewnić pracodawca w ramach profilaktycznej opieki medycznej.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz dbać o zdrowie pracowników. Jednak zagrożeń nie da się całkowicie wyeliminować, mimo że przedsiębiorcy stosują coraz lepsze i skuteczniejsze środki BHP. Grupą zawodową najbardziej narażoną na szkodliwe czynniki są pracownicy przetwórstwa przemysłowego. Według ostatniego badania GUS w warunkach zagrożenia pracowało w tym sektorze łącznie ponad 260 tys. osób, czyli 59% wszystkich osób zatrudnionych w ciężkich warunkach. Drugim ważnym czynnikiem jest odsetek pracowników pracujących w warunkach zagrożenia spośród ogółu zatrudnionych. W przetwórstwie przemysłowym co 10. pracownik jest narażony na co najmniej jeden czynnik szkodliwy – konkretnie 104 na 1000 pracujących.

– Przepisy ściśle regulują, jakie środki bezpieczeństwa musi stosować pracodawca. Istotnym elementem jest również medycyna pracy. Kojarzymy ją co prawda przede wszystkim z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi, ale równie ważną jej częścią jest profilaktyka zapobiegania chorobom zawodowym, czyli problemom wywołanym czynnikami panującymi w miejscu pracy. Jej zakres pracodawcy powinni zatem dobierać odpowiednio do zagrożeń – mówi Beata Tylke, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych w Saltus Ubezpieczenia 

Do najczęściej występujących w przemyśle zagrożeń czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz uciążliwymi dla zdrowia należą: hałas, czynniki mechaniczne związane z maszynami szczególnie niebezpiecznymi oraz nadmierne obciążenie fizyczne.

Medycyna pracy a prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Medycyna pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który musi zapewnić ją swoim pracownikom. Może być ona elementem grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniając w ten sposób kompleksową ochronę i możliwość monitorowania stanu zdrowia na bieżąco. Jest to kluczowe, zwłaszcza w profesjach narażonych na zwiększone ryzyko.

Programy profilaktyczne, które oferują ubezpieczyciele obejmują szeroki zakres usług, takich jak profilaktyka wad słuchu, chorób układu oddechowego czy onkologiczna, neurologiczna lub kardiologiczna czy profilaktyka urazów i wad postawy. Te świadczenia medyczne są szczególnie ważne dla pracowników sektora przetwórstwa przemysłowego. Ubezpieczenie zdrowotne daje  możliwość szybkiego dostępu do specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań, które, mimo że nie mieszczą się w zakresie profilaktyki medycyny pracy, są istotne z perspektywy zachowania zdrowia kadry pracowniczej.

– Często bagatelizujemy stwierdzenie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a w gruncie rzeczy jest to korzystne nie tylko ze względu na stan zdrowia, ale również dla kieszeni pracodawcy. Regularne badania mogą znacząco obniżyć ilość zachorowań, a co za tym idzie, także zwolnień lekarskich. W SALTUS Ubezpieczenia oferujemy różne możliwości finansowania składki: możliwe jest ich pokrycie wyłącznie przez pracodawcę lub wyłącznie przez pracowników, a także istnieje opcja podziału kosztów między obie strony. Ponadto warto dodać, że usługi medycyny pracy są kosztem pracodawcy i nie są obciążone podatkiem CIT i składką ZUS – kontynuuje Beata Tylke z SALTUS Ubezpieczenia.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu grupowym?

Polisa zdrowotna dla pracowników to pakiet usług medycznych, w którym najczęściej mieszczą się konsultacje u lekarzy pierwszego kontaktu, konsultacje specjalistyczne oraz badania laboratoryjne i diagnostyczne niezbędne do monitorowania stanu zdrowia. Dokładny zakres zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, a z dokładną listą świadczeń zawsze można się zapoznać przed podpisaniem umowy.

– Pracownicze badania lekarskie powinny być dostosowane do wieku pracowników, ich potrzeb i przede wszystkich charakteru pracy. Dlatego w SALTUS Ubezpieczenia pakiety świadczeń w ramach pracowniczych programów profilaktycznych można dowolnie komponować. Każdy z nich staramy się dopasować jak najściślej do zagrożeń na konkretnych stanowiskach pracy. Dzięki temu opieka pracowników jest kompleksowa – kończy Beata Tylke z SALTUS Ubezpieczenia.

W których branżach ryzyko jest szczególnie wysokie?

Zdecydowanie powyżej średniej znajdują się osoby pracujące przy produkcji wyrobów tytoniowych (294,9 na tys. pracujących), metali (242,6) oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (214,4).

Nowości z branży graficznej

Graficy (mimo dość dużego nasycenia rynku) nadal są atrakcyjnymi specjalistami dla wielu pracodawców – od największych, międzynarodowych agencji reklamowych, po niewielkie firmy, funkcjonujące w rynkowych niszach.

Oczywiście zawód grafika daje też szerokie możliwości samodzielnego realizowania się jako współpracujący z różnymi podmiotami freelancer – to opcja dla osób ceniących sobie pracę na własnych warunkach.

Chcący się utrzymać na rynku grafik musi być osobą kreatywną, ale zarazem bardzo obowiązkową i umiejącą pracować w sposób elastyczny oraz wielopłaszczyznowy (od projektu do projektu). Zmienność i dynamika w znacznym stopniu decydują o tym, że średnia wieku w zawodzie grafika komputerowego jest niska (ok. 30 lat).

Jeśli wykazujemy się takimi cechami i czujemy, że w pokonaniu pierwszych progów pomoże nam pasja i wrodzone umiejętności graficzne – warto spróbować swoich sił odpowiednio szybko. Dobre, czyli rozbudowane i urozmaicone portfolio, to najlepsza przepustka do kariery w branży graficznej.

Na początku liczy się każdy wykonany projekt, dlatego wchodząc do zawodu, skupiajmy się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale nie bójmy się podejmować zawodowych wyzwań już w trakcie studiów czy/i uzyskiwania kolejnych zawodowych szlifów.

Grafika komputerowa to na tyle obszerna dziedzina, że nie sposób wskazać kilku obszarów, w których działają osoby wykonujące ten zawód. Zakres ich pracy jest bowiem szeroki i uzależniony m.in. od potrzeb oraz wymagań samego pracodawcy czy klientów. Można jednak wskazać kilka obowiązków, które w większości przypadków są przydzielone grafikowi komputerowemu. Należą do nich m.in. przygotowywanie wizualnej strony kampanii reklamowych, tworzenie ilustracji, rysunków czy grafik na strony internetowe, ulotki, billboardy itp, projektowanie logotypów firm, skład materiałów do druku i wiele innych. Najczęściej graficy muszą korzystać z wielu narzędzi równolegle, w tym zarówno z programów stricte graficznych, jak i służących do montażu wideo, tworzenia animacji czy obróbki zdjęć.

Grafik komputerowy zarobki - na jakim poziomie się kształtują? Tutaj również wiele zależy od miejsca pracy, posiadanych umiejętności, doświadczenia oraz zakresu obowiązków. Szacuje się jednak, że mediana zarobków w tym zawodzie wynosi 4 510 złotych brutto miesięcznie. Jest to jednak wyłącznie uśredniony wynik, a na największe pensje mogą liczyć graficy pracujący w Warszawie, Gdańsku czy Wrocławiu. Tam także notuje się największe zapotrzebowanie na przedstawicieli tego zawodu. Jak to się ma np. do wynagrodzenia informatyków? W tym miejscu warto sprawdzić, ile zarabiają programiści. Pamiętajmy także, że dobrą alternatywą dla pracy na etacie lub współpracy z konkretną firmą jest działanie w ramach własnego przedsiębiorstwa, co jest popularne także wśród grafików komputerowych. 

Specjalista od budowania marki – Specjalista z pogranicza grafiki komputerowej i marketingu. Jego czynności polegają na stworzeniu (a w pewnych sytuacjach także na modyfikacji) elementów graficznych, które mają być wykorzystywane w ramach jednej firmy. Grafik ten w pierwszej kolejności zajmie się ustaleniem jakie fonty, logo i zestawienia kolorów będą najbardziej korzystne dla jego kontrahenta, a następnie po uzyskaniu aprobaty przystępuje do wykonania grafiki, która zostanie zastosowana w materiałach promocyjnych przedsiębiorstwa (np. w papierze firmowym, długopisach, wizytówkach, etc.). Do grafika takiego należy zwrócić się również w przypadku, jeżeli mamy już logo i jesteśmy kojarzeni z pewnymi zestawieniami kolorów czy symbolami, pragniemy jednak odświeżyć wizerunek naszej firmy nie tracąc jednocześnie autentyczności. Powinineś mieć logo w krzywych, jeśli nie masz logo w formacie wektorowym napisz do mnie.

Retuszer – Najlepszy przyjaciel fotografa i osób, którym zależy na jakości wykonanych zdjęć. Retuszer nie ogranicza się jedynie do tego, by osoby znajdujące się na zdjęciach wyglądały korzystniej. Potrafi on również poprawić ogólną jakość zdjęć, odnowić stare fotografie, jak również wystylizować nowe zdjęcia na wykonane w innej epoce. Grafik ma również możliwość bezstratnego powiększania zdjęć przy pomocy nowoczesnych narzędzi. Dzięki odpowiednim zabiegom jest wstanie zmienić kolorystykę zdjęcia jak również dodać/usunąć odpowiednie elementy, przez co jest on niezastąpiony przy dostosowywaniu fotografii do potrzeb materiałów promocyjnych czy kampanii reklamowych.

Operator DTP – Zajmuje się on odpowiednim złożeniem tekstu i obrazu, tak, by nadawał się on do wykorzystania w ostatecznej publikacji. Ponieważ powyższy opis może być nieco niejasny dla osób, które wcześniej nie współpracowały z operatorem DTP, posłużymy się prostym przykładem. Weź do ręki dowolne czasopismo (najlepiej do tego celu nada się prasa kobieca, ale może być to też każda inna gazeta). Zwróć uwagę na tekst i obrazki umieszczone w czasopiśmie. Tekst rozmieszczony jest w kolumnach, które oplatają obrazki. W miejscach, gdzie tekst spotyka się z ilustracją litery często zmieniają swój kolor tak, by pozostać czytelnymi i stworzyć harmonijną całość. Tekst jest w niektórych miejscach pogrubiony tak, by przykuwał uwagę. Grafiki znajdujące się w czasopiśmie są natomiast w niektórych miejscach rozmyte, by w innych tworzyć wyraźne linie. Operator DTP zajmuje się właśnie tym, by z otrzymanego tekstu i grafiki stworzyć miłą dla oka całość, która następnie może zostać wykorzystana w czasopiśmie, na bilbordzie reklamowym, ulotce czy w książeczce ofertowej.


Portal Photoshop.com.pl

Photoshop to popularny program do edycji grafiki rastrowej, stworzony przez firmę Adobe Inc. Oprogramowanie to jest szeroko stosowane w dziedzinie projektowania graficznego, fotografii cyfrowej, edycji obrazów i produkcji grafiki internetowej. Poniżej kilka kluczowych informacji na temat Photoshopa:

 1. Edycja i Retuszowanie Obrazów: Photoshop oferuje zaawansowane narzędzia do edycji obrazów, retuszowania, korekcji kolorów, dodawania efektów specjalnych i usuwania niechcianych elementów ze zdjęć.
 2. Warstwy: Jedną z kluczowych funkcji Photoshopa jest możliwość pracy na warstwach. Warstwy pozwalają na niezależną edycję różnych elementów obrazu, co umożliwia bardziej zaawansowaną i elastyczną edycję.
 3. Narzędzia do Rysowania i Malowania: Photoshop dostarcza różnorodne narzędzia do rysowania, malowania i tworzenia grafiki. Wspiera również rysowanie przy użyciu tabletów graficznych, co ułatwia tworzenie ilustracji.
 4. Funkcje dla Fotografów: Fotografowie cyfrowi często korzystają z Photoshopa do obróbki zdjęć. Program oferuje narzędzia do poprawy jakości zdjęć, retuszu skóry, regulacji kontrastu, a także usuwania efektów czerwonych oczu.
 5. Projektowanie Grafiki do Internetu: Photoshop jest powszechnie używany do projektowania grafiki internetowej, w tym banerów reklamowych, stron internetowych, elementów interfejsu użytkownika (UI) i innych.
 6. Animacje i Grafika 3D: Oprogramowanie to oferuje również funkcje związane z tworzeniem animacji oraz grafiki trójwymiarowej. Photoshop pozwala na edycję i manipulację obiektami 3D.
 7. Automatyzacja i Filtry: Program umożliwia stosowanie różnorodnych filtrów i efektów specjalnych. Ponadto, funkcje automatyzacji ułatwiają powtarzalne zadania, co przyspiesza pracę.
 8. Integracja z Innyimi Aplikacjami Adobe: Photoshop jest często używany w połączeniu z innymi programami Adobe, takimi jak Adobe Illustrator czy Adobe InDesign, co umożliwia kompleksową pracę nad projektami.
 9. Aktualizacje i Rozszerzenia: Adobe regularnie wydaje aktualizacje programu, wprowadzając nowe funkcje i poprawki. Ponadto, Photoshop obsługuje rozszerzenia, co pozwala na dodatkową personalizację programu.

Photoshop jest narzędziem o dużej elastyczności i wszechstronności, dostosowanym zarówno do profesjonalistów w dziedzinie projektowania graficznego, fotografii, jak i amatorów chcących edytować i tworzyć swoje obrazy.

 

Photoshop” użyte w nazwie portalu jest w kontekście modyfikacji, manipulacji i tworzenia treści, co oznacza, że portal ma dostarczać różnorodne informacje w atrakcyjny, edytowany sposób. Portal nie ma związku z narzędziem graficznym o nazwie Photoshop i tematyka strony nie dotyczy tego narzędzia.

Opublikuj komentarz