×

Dekarbonizacja wytwarzania ciepła w miastach. Ważna rola spółdzielni mieszkaniowych.

Dekarbonizacja wytwarzania ciepła w miastach. Ważna rola spółdzielni mieszkaniowych.

Wraz z narastającym ocieplaniem klimatu niezwykle istotne jest wdrażanie na szeroką skalę skutecznych metod dekarbonizacji sektora energetycznego. Kluczowym obszarem, wymagającym priorytetowego działania, jest wytwarzanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowanie cieplej wody w miastach. I choć włodarze miast ustanawiają długoterminowe strategie klimatyczne, to warto przyjrzeć się pozostałym podmiotom, które mogą zostać zaangażowane w czynny udział w dążeniu do osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. A są nimi m.in. spółdzielnie mieszkaniowe.

Jak wykazuje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w Polsce, w 2022 roku funkcjonowało ponad 3000 spółdzielni mieszkaniowych. A to z kolei przekłada się ok. 2 miliony mieszkań i blisko 10 milionów mieszkańców. Właśnie dlatego spółdzielnie odgrywają istotną rolę dla realizacji celów związanych z neutralnością klimatyczną i poprawą jakości życia lokalnych społeczności.

Rekonstrukcja systemu ciepłowniczego

Tradycyjne metody wytwarzania ciepła, w tym – spalanie węgla, mają negatywny wpływ na środowisko, przyczyniając się do emisji netto ditlenku węgla i innych szkodliwych substancji. W tym kontekście spółdzielnie (podobnie jak domki jednorodzinne, czy firmy) mają wiele możliwości wprowadzania innowacji i zrównoważonych rozwiązań. – Jednym z popularniejszych jest rekonstrukcja systemu ciepłowniczego tj. zlikwidowanie użytkowania paliwa kopalnego – głównie węgla – i podniesienie efektywności wytwarzania i przesyłu ciepła – mów Sławomir Madejski, Prezes Zarządu CEDR Energo.

A jak wyglądać mogą efekty zmian? Poniżej przykład obrazujący zastąpienie wytwarzania ciepła z trzech kotłowni opalanych węglem kamiennym jedną kotłownią opalaną zrębka drzewną.

Likwidacja sieci przesyłowej CWU poprzez zainstalowanie w budynkach mieszkalnych indywidualnych węzłów ciepłowniczych CO/CWU oraz rekonstrukcja sieci przesyłowych, powodować może podniesienie sprawności wytwarzania i przesyłu ciepła z 47% w systemie „starym” nawet do 78% w „nowym systemie”. A oprócz tego – ograniczenie kosztów ciepła dla odbiorców końcowych o 1/12 w porównaniu ze starym systemem.[1]

Partnerstwo i edukacja

Ważnym aspektem roli spółdzielni w dekarbonizacji wytwarzania ciepła jest również ich zdolność do budowania partnerstw. Współpraca z lokalnymi samorządami, firmami energetycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami może przynieść korzyści w postaci wymiany wiedzy, zasobów i doświadczeń. e Wspomniane partnerstwa mogą przyspieszyć proces dekarbonizacji, umożliwiając wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i skalowanie działań. – Bardzo często Spółdzielnie uczestniczą w inwestycji jako strona wieloletniej umowy o dostawie ciepła, a nie jako inwestor. Stanowić mogą zatem partnera dla drugiego podmiotu, który konsultuje z odbiorcą ciepła – spółdzielnią mieszkaniową – opracowanie koncepcji techniczno-technologicznej nowego systemu ciepłowniczego dla osiągnięcia optymalnych parametrów wytwarzania i przesyłu ciepła– tłumaczy ekspert CEDR Energo.

Warto zaznaczyć, spółdzielnie mogą inwestować w nowoczesne technologie, instalując w budynkach mieszkalnych np. indywidualne węzły ciepłownicze. W rezultacie większa grupa użytkowników ciepła może skorzystać z efektywniejszych i przyjaznych dla środowiska naturalnego źródeł ciepła, zmniejszając m.in. emisję gazów cieplarnianych. Coraz częściej spółdzielnie mieszkaniowe decydują się także na hybrydowe systemy podgrzewania ciepłej wody użytkowej tj. odnawialne źródła energii w połączeniu z kotłownią gazową lub węzłem cieplnym zasilanym ciepłem systemowym.

Edukacja mieszkańców

Niezbędne jawi się prowadzenie kampanii edukacyjnych (przykład: kampania „Zmień piec”), mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie korzyści związanych z dekarbonizacją wytwarzania ciepła. Poprzez organizowanie warsztatów, spotkań informacyjnych i udostępnianie materiałów, spółdzielnie mieszkaniowe mogą pomóc lokalnym społecznościom w zrozumieniu i zaangażowaniu się w działania na rzecz ochrony środowiska.

Dekarbonizacja wytwarzania ciepła w miastach jest niezbędna dla osiągnięcia globalnych celów zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. A biorąc pod uwagę, że realizację inwestycji środkami inwestora – nie można się dziwić, wzrostowi zainteresowania spółdzielni mieszkaniowych opisanym kierunkiem działań modernizacyjnych i inwestycyjnych.


[1]Dane własne CEDR Energo: analizy z 2020 roku; symulacja

Nowości z branży graficznej

Informatyk grafik - Czyli grafik komputerowy który poza projektowaniem potrafi zadbać o swój sprzęt komputerowy jak i sprzęt w firmie. Często taka osoba pracuje w mnijszych firmach gdzie sporadycznie potrzebna jest osoba techniczna do małych napraw. Krótko mówiąc informatyk grafik to taka złota rączka w świecie IT i grafiki

Projektant stron internetowych – Grafik ten znany jest również pod pojęciem Web Designer. Jak sama nazwa wskazuje, specjalista taki zajmuje się opracowaniem szaty graficznej stron internetowych. Zakres czynności tej kategorii grafików wykracza jednak zwykle poza samo opracowanie szablonu. Zlecając pracę Web Designerowi możemy liczyć na to, że opracowaną przez siebie szatę graficzną zmieni w pełni funkcjonalny interface witryny, który po przypisaniu do odpowiedniej domeny stanie się stroną internetową. Mimo, że Web Designerzy zapewniają usługi o bardzo szerokim spektrum, należy mieć na uwadze, że część zadań związanych z postawieniem serwisu powinno się zlecić osobom trzecim. W szczególności do czynności, o których tutaj mowa, należy zaliczyć zakup domeny, zapewnienie hostingu, czy też stworzenie tekstów, które mają pojawić się w serwisie.

Projektant interfaceów – Grafik ten, podobnie jak projektant stron internetowych, zajmuje się opracowaniem szat graficznych, które następnie zostają przeprogramowane w funkcjonalna całość. Różnica polega na tym, ze projektant interfaców specjalizuje się w wykonywaniu grafik, które zostaną wykorzystane nie w stronach internetowych, lecz w programach i aplikacjach. Chodzi tu tak o menu główne w grze komputerowej, jak i wykonanie przycisków do aplikacji na smartphona.

Grafika komputerowa to na tyle obszerna dziedzina, że nie sposób wskazać kilku obszarów, w których działają osoby wykonujące ten zawód. Zakres ich pracy jest bowiem szeroki i uzależniony m.in. od potrzeb oraz wymagań samego pracodawcy czy klientów. Można jednak wskazać kilka obowiązków, które w większości przypadków są przydzielone grafikowi komputerowemu. Należą do nich m.in. przygotowywanie wizualnej strony kampanii reklamowych, tworzenie ilustracji, rysunków czy grafik na strony internetowe, ulotki, billboardy itp, projektowanie logotypów firm, skład materiałów do druku i wiele innych. Najczęściej graficy muszą korzystać z wielu narzędzi równolegle, w tym zarówno z programów stricte graficznych, jak i służących do montażu wideo, tworzenia animacji czy obróbki zdjęć.

Grafik komputerowy zarobki - na jakim poziomie się kształtują? Tutaj również wiele zależy od miejsca pracy, posiadanych umiejętności, doświadczenia oraz zakresu obowiązków. Szacuje się jednak, że mediana zarobków w tym zawodzie wynosi 4 510 złotych brutto miesięcznie. Jest to jednak wyłącznie uśredniony wynik, a na największe pensje mogą liczyć graficy pracujący w Warszawie, Gdańsku czy Wrocławiu. Tam także notuje się największe zapotrzebowanie na przedstawicieli tego zawodu. Jak to się ma np. do wynagrodzenia informatyków? W tym miejscu warto sprawdzić, ile zarabiają programiści. Pamiętajmy także, że dobrą alternatywą dla pracy na etacie lub współpracy z konkretną firmą jest działanie w ramach własnego przedsiębiorstwa, co jest popularne także wśród grafików komputerowych. 

Czym zajmuje się grafik komputerowy?

Grafik komputerowy musi łączyć w swojej pracy aspekty artystyczne oraz informatyczne. Trudno jednoznacznie scharakteryzować tę profesję, ponieważ zakres obowiązków jest ustalany indywidualnie, w zależności od konkretnych potrzeb. Najogólniej jednak rzecz ujmując, graficy komputerowi zajmują się kampaniami marketingowymi i reklamowymi pod kątem przygotowywania grafik, ilustracji, makiet 3D, projektowaniem ulotek, billboardów, składem papierowych magazynów itp.

Grafik komputerowy - gdzie znajdzie pracę i za ile?

Grafik komputerowy znajdzie zatrudnienie w wielu branżach, w tym przede wszystkim mediach, wydawnictwach, agencjach kreatywnych, reklamowych czy public relations. W dobie ogromnej popularności social mediów graficy komputerowi nie mogą narzekać na brak pracy. Znajdą ją bowiem zarówno w dużych przedsiębiorstwach, gdzie istnieją działy graficzne, jak i w niewielkich firmach.


Portal Photoshop.com.pl

Photoshop to popularny program do edycji grafiki rastrowej, stworzony przez firmę Adobe Inc. Oprogramowanie to jest szeroko stosowane w dziedzinie projektowania graficznego, fotografii cyfrowej, edycji obrazów i produkcji grafiki internetowej. Poniżej kilka kluczowych informacji na temat Photoshopa:

  1. Edycja i Retuszowanie Obrazów: Photoshop oferuje zaawansowane narzędzia do edycji obrazów, retuszowania, korekcji kolorów, dodawania efektów specjalnych i usuwania niechcianych elementów ze zdjęć.
  2. Warstwy: Jedną z kluczowych funkcji Photoshopa jest możliwość pracy na warstwach. Warstwy pozwalają na niezależną edycję różnych elementów obrazu, co umożliwia bardziej zaawansowaną i elastyczną edycję.
  3. Narzędzia do Rysowania i Malowania: Photoshop dostarcza różnorodne narzędzia do rysowania, malowania i tworzenia grafiki. Wspiera również rysowanie przy użyciu tabletów graficznych, co ułatwia tworzenie ilustracji.
  4. Funkcje dla Fotografów: Fotografowie cyfrowi często korzystają z Photoshopa do obróbki zdjęć. Program oferuje narzędzia do poprawy jakości zdjęć, retuszu skóry, regulacji kontrastu, a także usuwania efektów czerwonych oczu.
  5. Projektowanie Grafiki do Internetu: Photoshop jest powszechnie używany do projektowania grafiki internetowej, w tym banerów reklamowych, stron internetowych, elementów interfejsu użytkownika (UI) i innych.
  6. Animacje i Grafika 3D: Oprogramowanie to oferuje również funkcje związane z tworzeniem animacji oraz grafiki trójwymiarowej. Photoshop pozwala na edycję i manipulację obiektami 3D.
  7. Automatyzacja i Filtry: Program umożliwia stosowanie różnorodnych filtrów i efektów specjalnych. Ponadto, funkcje automatyzacji ułatwiają powtarzalne zadania, co przyspiesza pracę.
  8. Integracja z Innyimi Aplikacjami Adobe: Photoshop jest często używany w połączeniu z innymi programami Adobe, takimi jak Adobe Illustrator czy Adobe InDesign, co umożliwia kompleksową pracę nad projektami.
  9. Aktualizacje i Rozszerzenia: Adobe regularnie wydaje aktualizacje programu, wprowadzając nowe funkcje i poprawki. Ponadto, Photoshop obsługuje rozszerzenia, co pozwala na dodatkową personalizację programu.

Photoshop jest narzędziem o dużej elastyczności i wszechstronności, dostosowanym zarówno do profesjonalistów w dziedzinie projektowania graficznego, fotografii, jak i amatorów chcących edytować i tworzyć swoje obrazy.

 

Photoshop” użyte w nazwie portalu jest w kontekście modyfikacji, manipulacji i tworzenia treści, co oznacza, że portal ma dostarczać różnorodne informacje w atrakcyjny, edytowany sposób. Portal nie ma związku z narzędziem graficznym o nazwie Photoshop i tematyka strony nie dotyczy tego narzędzia.

Opublikuj komentarz